Blog

Sanatoria in Gennep (deel 1)

Sanatorium Maria-Oord en Zonlichtheide zijn nauw verbonden met de geschiedenis van Gennep tussen 1918 en 1957. Tbc patiënten kwamen naar Gennep om te herstellen van hun longaandoening. Rond 1900 was Tbc volksziekte nummer 1 met bijna 10.000 slachtoffers per jaar

Read More »