Blog

Sanatoria in Gennep (deel 1)

Sanatorium Maria-Oord en Zonlichtheide zijn nauw verbonden met de geschiedenis van Gennep tussen 1918 en 1957. Tbc patiënten kwamen naar Gennep om te herstellen van hun longaandoening. Rond 1900 was Tbc volksziekte nummer 1 met bijna 10.000 slachtoffers per jaar

Read More »

AJH Jetten

De naam Jetten is bijna een eeuw verbonden geweest aan de verkoop van auto’s in Gennep. Begonnen in de Niersstraat daarna in de Zandstraat en tot slot, na de 2e Wereldoorlog, op de Spoorstraat.

Read More »

Martinuskerk

Bij terugkomst na de evacuatie troffen de inwoners van Gennep de oude Martinuskerk in een desolate staat aan. Restaureren zag de toenmalige deken Kreijelmans niet zitten. Zijn opvolger werd uiteindelijk bouwpastoor van de nieuwe Martinuskerk die eind

Read More »