Blog

AJH Jetten

De naam Jetten is bijna een eeuw verbonden geweest aan de verkoop van auto’s in Gennep. Begonnen in de Niersstraat daarna in de Zandstraat en tot slot, na de 2e Wereldoorlog, op de Spoorstraat.

Read More »

Martinuskerk

Bij terugkomst na de evacuatie troffen de inwoners van Gennep de oude Martinuskerk in een desolate staat aan. Restaureren zag de toenmalige deken Kreijelmans niet zitten. Zijn opvolger werd uiteindelijk bouwpastoor van de nieuwe Martinuskerk die eind

Read More »

Hawkins Link

In het voorjaar van 1945 liep er een bijzonder spoorlijn van de Molenhoek naar Hommersum. 1,5 km ten oosten van station Gennep sloot deze spoorlijn – “the Hawkins Link”aan op het spoor van de NBDS tussen Gennep en Goch.

Read More »

Het Gennepse stadhuis

De stadhuis van Gennep kent een lange geschiedenis. Het is misschien we het eerste multifunctionele gebouw in onze gemeente. Wiel van Dinter heeft de geschiedenis van die schitterende gebouw uitvoerig beschreven in het boekje “Gennepse stadhuis door de eeuwen heen” We hebben de belangrijkste onderdelen er voor u uit gehaald. Op de beeldbank staan de foto’s, dit is het verhaal.

Read More »

Geschiedenis van de Genneper molen

Een van de eerste industriële bedrijven in Gennep was de Genneper molen. Bijna een eeuw lang verschafte deze houtzagerij, meubelfabriek vele gennepenaren een baan. Harm Teunissen, Henk Jaspers doken in de geschiedenis en spraken o.a. met Wim Steinman, kleinzoon van de oprichter,

Read More »