Over onswelkom!


 op de verhalen website van de stichting Erfgoed Gennep. Deze site is specifiek bedoeld voor de verhalen achter de foto’s op onze beeldbank. De ruimte bij de afzonderlijke foto’s op onze beeldbanken is daar namelijk te beperkt voor.

 We werken er hard aan!

Er is heel veel materiaal over de geschiedenis van Gennep. Foto’s, dia’s , films, videos, kranten, boeken etc. Het afgelopen jaar, maar ook nu nog, zijn we vooral bezig met het verzamelen van het materiaal. Dozen met dia’s, mappen met foto’s en fotonegatieven, plakboeken, usb-sticks,  krantenknipsels: we komen het allemaal tegen. 

De eerste stap: We beginnen met het materiaal te beoordelen op bruikbaarheid. Dat heeft te maken met de inhoud alsook met de technische staat waarin het verkeert. Een voorbeeld: een plakboek met foto’s van Gennepenaren voor hun huis is waarschijnlijk interessant; foto’s van de rozenstruiken in hun tuin – hoe mooi ook – niet. Datzelfde geldt voor de vakantiekiekjes uit Domburg of Oostenrijk etc. Bij deze schifting wordt gelijk gekeken naar de technische staat. is het origineel te scannen, hoe zit het met contrast, de scherpte diepte en bijv. de kleurbalans? 

De tweede stap is het scannen. Daarvoor hebben we de beschikking over verschillende apparaten die zijn afgestemd op het soort materiaal. “Gewone” foto’s kunnen in bulk automatisch op bijv. 600 dpi worden gescand, tijdschriften gaan onder een A3 scanner; krantenpagina’s lopen door een A0 scanner. Fotonegatieven en Dia’s gaan door weer een ander types scanner. Inmiddels  hebben we zelf ruim 20.000 bestanden gescand. Wekelijks komen er daar tientallen bij.

De derde stap is het metadateren. Metadateren wil zeggen dat elk bestand een aantal “labels” krijgt . Basisgegevens zijn daarbij: wat, waar en  wanneer.

In het algemeen worden er 6-8 labels aan een bestand vastgemaakt. Naast de eerder genoemde zaken gaat het vaak om zaken als type bestand, id-nummer, eigendomssituatie, collectie(s), namen van gebouwen, straten of personen maar ook wat er op staat: molen, winkel, jubileum etc.etc.

Dat is allemaal nodig om de bestanden in geselecteerde mappen te kunnen stoppen (bijv. een map Page of NBDS etc.) maar ook om u als gebruiker snel het juiste bestand te laten vinden: ik zoek Emmastraat + wielrennen  of iets dergelijks.

Als bestanden goed en uniform zijn gemetadateerd zijn ze snelle vinden. 

Afspraken over metadateren zijn belangrijk! Indien nodig moeten we de zoekmachine helpen door te vertellen dat bijv. een stadhuis ook gemeentehuis of raadhuis mag heten of dat een auto ook een automobiel of wagen kan worden genoemd.

De vierde en laatste stap is het opbergen. Dat gebeurt in ieder geval standaard op een interne server maar daarnaast wordt er besloten welke bestanden op een van de beeldbanken wordt geplaatst. Daarbij kan het voorkomen dat een foto bijv. om auteursrechtelijke reden alleen intern (binnenshuis) maar niet op internet mag worden getoond.. We doen ons best zoveel mogelijk te laten zien maar soms wordt je teruggefloten.

Enfin, een heel verhaal om te laten zien dat een project foto’s over je eigen plaats beschikbaar te maken voor een groot publiek niet iets is dat op een achter namiddag wordt geregeld. Doel van de stichting is zoveel mogelijk materiaal over de geschiedenis van Gennep te verzamelen, te bewerken, evt. geschikt te maken voor publicatie en vooral voor de toekomst veilig te stellen! 

De vrijwilligers van de stichting Erfgoed Gennep.

    Wilt u reageren? Gebruik s.v.p. dan het onderstaand formulier