1965:  St.Martinusgilde organiseert landjuweel

Bron: Harm Teunissen

Gennep kent een Gilde: het St. Martinusgilde. Het stamt uit 1307. Het Gilde heeft een Koningspaar met 2 hofdames. Het  bezit een konings­vogel gemaakt in 1962 en een zeer oud juweel. Het kostuum bevat de kleuren groen en wit (stadskleuren van Gennep) en rood van de martelaar St. Marti­nus. Men heeft ook een eigen website: Gildegennep.nl

 

St.Martinusgilde
Sint Martinus is de patroonheilige van het gilde. Zijn naamdag, 11 november, wordt uiteraard gevierd. St. Martinus werd geboren in 316 of 317 in Hongarije, maar verhuisde al snel naar Italië. Hier maakte hij voor het eerst kennis met het katholieke geloof. Op 15-jarige leeftijd werd hij ingelijfd in het Romeinse leger. Zo kwam hij als cavalerist in Amiens, Frankrijk. Daar ontmoette hij een bedelaar die hij de helft van zijn mantel gaf. In een droom werd hem verteld dat deze bedelaar Jezus was. Dit is het beroemde verhaal waarmee Sint Maarten tot de dag van vandaag nog wordt herinnerd. Meestal wordt hij afgebeeld als romeins soldaat op een wit paard terwijl hij met zijn zwaard zijn rode mantel deelt met de bedelaar. Na deze gebeurtenis nam hij ontslag uit het leger en leefde enige jaren een kluizenaarsbestaan. Uiteindelijk kwam hij rond 360 in Poitiers waar hij een klooster stichtte. In 371 werd hij benoemd tot bisschop van Tours, vandaar ook wel de naam Martinus van Tours. Hij stierf, in functie, op 11 november 397.

Momenteel vormen Peter en Riekie Janssen het koningspaar van het Gilde Gennep. Zijn werden in 2019 gekozen. Corona heeft vorig jaar maar ook in 2021 roet inzet eten gegooid van het koningsschieten dat traditioneel op de zaterdag voor Pinksteren plaatsvindt. Meer informatie hier.

Landjuweel
Eén van de bijzondere hoogtepunten in de periode na WOII was de organisatie van “het landjuweel” in 1965. Op zondag 27 juni 1965 werd in samenhang met de Norbertusviering het grote Landjuweel der Brabantse en Limburgse gilden in Gennep gehouden. Toen stroomde het stadje aan de Niers vol met naar schatting honderdvijftig gilden uit alle hoeken van het Brabantse land en uit ‘t dekenaat Gennep . Het was de  eerste keer dat dit  landjuweel op Limburgse bodem plaatsvond. Op zo’n dag vinden  er talrijke activiteiten plaats: een historische optocht, verschillende wedstrijden waaronder  trommelen, bazuinblazen, schieten, dansen en vendelen. Velen vragen zich wellicht af, waar de naam ” landjuweel”  vandaan komt. Daarvoor moeten we een stuk terug in de tijd. De 14e, 15e en 16e eeuw  waren de absolute bloeiperiode voor de schuttersgilden. Ze organiseerden binnen het Hertogdom Brabant schitterende schietwedstrijden die soms weken duurden. Wellicht omwille van de prachtige juwelen, in zilver, die men kon winnen. Een landjuweel winnen was de hoogste eer voor het gilde. E. van Autenboer, historicus, schrijft hierover: “Een landjuweel was in Brabant de bekroning van het streven naar roem en glorie die afstraalden op de stad, de vrijheid of dorp vanwaar het gilde afkomstig was.”